top of page

Algemene voorwaarde Hondenuitlaatservice:

1. Marcella’s Animal Service draagt zorg voor het periodiek uitlaten van uw hond. Aangezien uw hond (mogelijk) met meerdere honden zal worden uitgelaten dient uw hond:

Gezond te zijn. Ingeënt te zijn tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en Kennelhoest;

preventief behandeld te zijn tegen vlooien, teken en wormen;

2.Zieke en loopse honden kunnen niet mee met de groep.

3. Puppy’s mogen mee met de wandeling vanaf de leeftijd van 8 weken. De pups kunnen gebruik maken van de hiervoor bedoelde hondenbuggy, dit i.v.m. het nog niet zoveel mogen lopen voor de jongen honden.

4. Marcella’s Animal Service loopt tenminste één uur met uw hond op de afgesproken dagen.

5. Een contractueel of op andere wijze overeengekomen uitlaatbeurt dient tenminste 12 uur van te voren afgemeld te worden.

6. Vakanties dienen 4 weken van tevoren medegedeeld te worden.

7. Marcella’s Animal Service is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziekten, kreupelheid, infecties of eventueel verlies van uw hond.

8. Marcella’s Animal Service is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond.

9. Marcella’s Animal Service handelt naar eigen inzicht bij calamiteiten en gaat zo nodig met uw hond naar de dierenarts. De gemaakte dierenartskosten zijn altijd en geheel voor uw rekening. In geval van calamiteiten wordt u direct op de hoogte gesteld.

10. Marcella’s Animal Service zal bij verlies van uw hond alles in het werk stellen om uw hond z.s.m. weer terug te vinden. Mocht dit niet lukken dan waarschuwen wij de dierenambulance en nemen wij contact met u op.

12. U bent als opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw hond veroorzaakt

13. Indien noodzakelijk dient u Marcella’s Animal Service van toegangssleutel(s)l te voorzien zodat wij uw hond kunnen ophalen en weer thuisbrengen, mits niemand aanwezig op het woonadres. De hieromtrent geldende afspraken worden in een separate sleutelovereenkomst vastgelegd.

14. De voor de hondenuitlaatservice verschuldigde tarieven zijn verschuldigd middels de aanschaf van een zogenoemde ‘Wandel abonnement’.

Het tarief is gebaseerd op het aantal honden en het aantal wandeldagen. Betaling dient afgaand aan een periode van 8 dagen te worden voldaan

15. De tarieven van de wandelabonnementen zijn afzonderlijk vastgelegd in een tarievenkaart. Marcella’s Animal Service behoudt zicht het recht voor de tarieven jaarlijks te wijzigen.

Algemene Voorwaarde Oppas aan huis- Dierentaxi:

1. Een contractueel of op andere wijze overeengekomen oppasdienst dient tenminste 4 weken van te voren afgemeld te worden. Gebeurt dit niet dan zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

2. Marcella’s Animal Service handelt naar eigen inzicht bij calamiteiten en gaat zo nodig met uw dier naar de dierenarts. De gemaakte dierenartskosten zijn altijd en geheel voor uw rekening. In geval van calamiteiten wordt u direct op de hoogte gesteld.

3. Marcella’s Animal Service behoudt het recht om een dier te weigeren.

5. U bent als opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw dier veroorzaakt.

6. Marcella’s Animal Service is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziekten, kreupelheid, infecties of eventueel verlies van uw dier.

7. Indien noodzakelijk dient u Marcella’s Animal Service van toegangssleutel(s)l te voorzien zodat wij in huis kunnen om uw dier de nodige verzorging te geven, mits niemand aanwezig op het woonadres. De hieromtrent geldende afspraken worden in een separate sleutelovereenkomst vastgelegd.

8. De tarieven van de oppasservice zijn afzonderlijk vastgelegd in een tarievenkaart. Marcella’s Animal Service behoudt zicht het recht voor de tarieven jaarlijks te wijzigen.

Uitgebreide algemene voorwaarden worden u uitgereikt tijdens het kennismakingsgesprek, tevens wordt dan het inschrijfformulier en sleutel contract ingevuld en ondertekent

bottom of page